Teachers

Lisans
Ahmet Demir
2 Person

Tüm seviyelerde ve yaş gruplarında kişiye özgü bireyselleştirilmiş eğitim metotlarımızı kullanarak yüz yüze ve uzaktan eğitimlerimiz yaklaşık yedi senedir devam etmektedir.

Fields Taught ALMANCA, ALMANCA-A1, ALMANCA-A2, ALMANCA-B1, ALMANCA-B2

BcS
Kadir Yılmaz

Bilgisayar mühendisiyim yüksek lisans yapmaktayım. İlköğretim, ortaöğretim ve lise gruplarına seviyelerine uygun dersler vermekteyim.

Fields Taught ALMANCA-A2, ALMANCA-B1, ALMANCA-B2, ALMANCA-C1, ALMANCA-C2, ALMANCA-A1